+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

Akademia Tańca i Baletu

Opis klas tanecznych

Klasa Wstępna – 0 (Podstawowa):

Poznawanie i rozwój świadomości ciała związanych z zakresem ruchu, poziomem, kierunkiem. Nauka podstawowych pozycji w tańcu klasycznym (ustawienie rąk i nóg). Opanowanie elementarnych ćwiczeń wzmacniających, koordynacyjnych i rozciągających. Poprawność w wykonywaniu ćwiczeń w barre au sol. Umiejętność łączenia prostych zadań tanecznych z wyobraźnią.

Na egzamin na 1 klasę taneczną składa się:

– znajomość prawidłowej postawy ciała w poszczególnych pozycjach w tańcu klasycznym
– opanowanie podstawowych zagadnień rytmicznych i dynamicznych
– świadomość poczucia równowagi w różnych aspektach (relevé, plie, przenoszenie ciężaru z nogi na nogę)
– podstawy koordynacji oddechu i ruchu

Na egzamin na 2 klasę taneczną składa się:

– podstawowa świadomość przebiegu impulsów w ciele i ich efekty działania
– umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń w pierwszej i szóstej pozycji tańca klasycznego
– poprawne wykonanie prostych zadań wykorzystujących plastyczność stopy (palce, półpalce, pięta)
– umiejętność wykonywania obrotów i półobrotów na całych stopach

Na egzamin na 3 klasę taneczną składa się:

– praca z podłogą (floorwork) – poprawne wykonanie zadań wykorzystujących ciężar i pęd ciała
– umiejętność wykonywania obrotów w relevé
– praca z przestrzenią – różnica jakości ruchów
– poprawne wykonanie podstawowych skoków

Na egzamin na 4 klasę taneczną składa się:

– świadomość ciała w pozycjach poza pionem
– umiejętność izolacji poszczególnych partii mięśni (praca nad umiejętnościami psycho- ruchowymi)
– dążenie do płynności i harmonii wykonywania zadań w tańcu klasycznym
– podstawowa umiejętność kształtowania indywidualnych predyspozycji tanecznych

Na egzamin na 5 klasę taneczną składa się:

– zwiększenie tempa i dynamiki ruchu
– widoczny przepływ energii na różnych poziomach
– wyrazistość i poprawność wykonywania elementów tańca klasycznego
– podstawowa wiedza na temat zasad improwizacji i umiejętność jej zrealizowania

Na egzamin na 6 klasę taneczną składa się:

– umiejętność wyłapywania rytmu i dostosowywania do niego jakości ruchów
– praca z partnerem – zasady działania kontaktu improwizacji
– świadomość ruchowa na temat różnicy pracy na układzie kostnym a układzie mięśniowym człowieka

Na egzamin na 7 klasę taneczną składa się:

– praca nad kontrolą i jej świadomym brakiem podczas tańca
– urozmaicenie płynności tańca indywidulanymi zmianami jakości ruchów, tempa, dynamiki itp.
– wykorzystanie przestrzeni w pracy z partnerem oraz rozwój wyobraźni i pomysłowości w kombinacjach

Na egzamin na 8 klasę taneczną składa się:

– pełna świadomość zakresów i dynamiki swoich ruchów – umiejętność wykorzystywania ich w różnych sytuacjach
– dobrze wykreowana osobowość taneczna i aktorska
– indywidualna interpretacja muzyczno – taneczna
– samodzielność w rozwiązywaniu stawianych problemów ruchowych i podejmowaniu zadań scenicznych

Osiągnięcie przez tancerza VIII stopnia zaawansowania oznacza gotowość do pracy w szeroko pojętym środowisku tanecznym. Oznacza to m.in.: realizowanie projektów i spektakli tanecznych, tworzenie własnych kompozycji ruchowych. Taka osoba charakteryzuje się wysoko rozwiniętą świadomością własnego ciała, odpowiednimi warunkami fizycznymi i kondycyjnymi oraz bogatą wyobraźnią i wrażliwością. Całokształt pozwoli otworzyć drogę i poszerzyć horyzonty świadomych i dojrzałych tancerzy tańca współczesnego z elementami jazzu i klasyki.

Back to top