+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

RODO

Rodzice lub Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Frajda (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) informujemy, że administratorem danych Państwa dziecka jest Szkółka Sportowo Rekreacyjna Frajda s.c. Gabriela i Łukasz Nawalaniec NIP 736 1728927 z siedzibą w Zakopanem przy ul. Brzozowskiego 29 34-500 Zakopane w celach: związanych z celem działalności firmy, promocji działalności prowadzonej przez firmę oraz realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcą Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@frajda.zakopane.pl.

Back to top