+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

Szkółka sportowo-rekreacyjna

Lekkoatletyka

To treningi, na których bazujemy na dotychczasowych zdolnościach motorycznych dzieci i precyzyjnie doskonalimy konkretne schematy ruchowe. Kształtujemy siłę, wytrzymałość, przez co zwiększamy szybkość i koordynację ruchową.
Na treningach lekkoatletyki uczymy techniki ruchu w biegach, skokach, rzutach, doskonalimy zalety motoryczne, zdolności koncentracji,  a także zmysł równowagi i orientacji w terenie.

Back to top