+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

Szkółka sportowo-rekreacyjna

KS Frajda

Jest to dla nas nowy rozdział szkolenia sportowego we Frajdzie – w sekcjach narciarstwa alpejskiego, łyżwiarstwa szybkiego oraz pływania. Uzyskaliśmy licencję Polskiego Związku Narciarskiego nr 134/14, oraz zgłosiliśmy członkostwo Klubu do Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Oprócz działalności szkoleniowej, KS Frajda Zakopane ubiegał się będzie jako stowarzyszenie o różnego rodzaju dotację na cele statutowe Klubu. Klub będzie wspomagał rzeczowo oraz finansowo dzieci i młodzież trenującą w w/w sekcjach sportowych. Również zawodnicy KN Frajda Zakopane, będą zgłaszani do UM Zakopane do konkursu stypendium sportowe. Ewentualne pozyskane środki będą dysponowane na grupy szkoleniowe bądź poszczególnych zawodników wg następujących kryteriów: siła sportowa- postępy sportowe, wyniki i osiągane rezultaty i założone im kryteria i cele treningowo-szkoleniowe, frekwencja na treningach, sytuacja materialna.

Sekcja narciarska

Sekcja pływacka

Dodaj komentarz

Back to top